ReadyPlanet.com
dot
dot dot
ทูลถวายผลิตผลข้าวนาปรัง article

จากโครงการพระราชดำริลำพะยังตอนบนของพ่อหลวงชาวไทย

เกษตรกรในพื้นที่โครงการได้พากันปลูกข้าวนาปรังในปี ๒๕๕๖ ได้ผลผลิตข้าวพอสมควรจึงได้ร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพ่อหลวงชาวไทย จึงได้ร่วมกันทูลเกล้าถวายผลิตผลข้าวแด่ในหลวงโดยส่งตัวแทนเกษตรกรพร้อมด้วยข้าราชการกรมชลประทานกาฬสินธุ์ เดินทางเข้าทูลถวายผลิตผลข้าวที่ พระราชวังและที่ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ขอพระองค์จง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

กลุ่มทฤษฏีใหม่ลำพะยังตอนบน

 

ถวายรูปหมู่ครับ

เตรียมการครับ

ทูลถวายผลิตผลข้าวครับ

ณ ห้องรับรองครับ

มอบผลิตผลข้าวอินทรีย์ให้สำนักราชเลขาครับ

สำนักราชเลขานำเที่ยวพระบรมหาราชวังครับ

ชุดแต่งกายผู้ไทยเขาวงครับ

 

 

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

เฝ้าพระสังฆราชภูฎาน article
แขกผู้มาเยือน article
รับเสด็จสมเด็จพระสังฆราชประเทศศรีลังกาdot
dot
dot
dot
dot

dot


Copyright © 2011 All Rights Reserved.
เรือนภูไทรีสอร์ท โฮเต็ล ที่อยู่ เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบล คุ้มเก่า อำเภอ เขาวง จังหวัด กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ : 46160 เบอร์โทร 0-4385-9275 ; มือถือ 08-9862-1875 ,08-9814-9375 อีเมล : Ruenphuthai@gmail.com เว็บไซต์ : www.Ruenphuthai.com